ZPLNOMOCNĚNÉ ZASTUPOVÁNÍ NA ÚCL

UAA-letecke-prace-na-klic-UCL-CAA.jpg

Cena:

od 1.500 Kč

     Délka služby:

Dle přání klienta

     Úroveň:

---

     Kapacita kurzu:

---

     Certifikát:

---

Zastupování klienta při veškeré komunikaci s Úřadem pro civilní letectví ČR ve věcech správních řízení k získání Oprávnění k provozu UAS, anebo jiných provozních povolení. Tato služba zajistí rychlejší získání potřebných povolení bez nutnosti znát procesní schémata a postupy ÚCL.

RYCHLOST A EFEKTIVITA

 

Na základě plné moci k zastupování Vaší společnosti ve správních řízeních ÚCL jsme schopni dosáhnout maximálního urychlení všech administrativních činností a hladký průběh celého procesu. V případě zastupování klienta naší společností je vždy jeden člen našeho týmu zodpovědný za veškerou komunikaci s pověřenými pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Všechna správní řízení, dodávání dokumentů a příloh, komunikaci ohledně termínů přezkoušení, vzdávání se práva na odvolání, připomínkování dodaných dokumentů včetně materiálu ConOps a případné urgování má tedy na starost jedna kontaktní osoba, která má dokonalý přehled o průběhu všech procesů a dokáže tak tyto procesy maximálně zefektivnit.

Cena: od 1.500 Kč bez DPH.

 

V případě jakýchkoli nejasností nebo netypických požadavků nás prosím neváhejte telefonicky kontaktovat, případně svůj požadavek formulujte do nezávazného objednávkového formuláře pod následujícím odkazem.