Služby letecké školy pro piloty dronů poskytované těmi nejzkušenějšími instruktory a lektory v ČR

POŘIZUJETE DRON, CHYSTÁTE SE S DRONY PODNIKAT?

Jsme školící a výcvikové středisko pro piloty a provozovatele bezpilotních letadel Unmanned Aviation Academy a poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a administrace komerčního i rekreačního provozu dronů. Náš tým profesionálů zajišťuje výcvik a výuku pilotů na všech úrovních náročnosti nejen pro zvládnutí teoretických zkoušek Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), ale poskytuje i pokračovací výcvik a výuku v příbuzných oborech nad rámec zákonných požadavků.

Jsme experti na legislativu a regulaci provozu bezpilotních letadel a zajišťujeme všechny administrativní procesy a povinnou dokumentaci pro správní řízení a povolovací procesy ÚCL. Ve spojení se společností JAMCOPTERS a dalšími partnery jsme zároveň poradenskou autoritou v oboru bezpilotního letectví s přesahem do civilního letectví obecně.

NAŠE SLUŽBY VÁM UMOŽNÍ ROZLET

Individuální konzultace pro zájemce o základní vhled do pravidel provozu dronů v rekreačními uživateli nejčastěji využívaných kategoriích (kategorie OPEN, podkategorie A1 a A3) s důrazem na zvládnutí příslušného povinného online testu Úřadu pro civilní letectví.

UAA-sluzby-priprava-na-zkousky-UCL-home-

Kurz je zaměřen na přípravu pilotů pro bezpečný provoz dronů v podkategorii A1 a A3, pochopení evropských pravidel provozu a na bezproblémové zvládnutí teoretického online testu, který je Úřadem pro civilní letectví vyžadován v rámci povinné registrace.

UAA-sluzby-kurz-UAS-pro-zacatecniky-home

Teoretický kurz je koncipován jako komplexní příprava na zvládnutí testů Úřadu pro civilní letectví k získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro provoz v podkategorii A2 kategorie OPEN, což je provoz dronů do hmotnosti 2 kg v hustě osídlených prostorech.

Na míru provozovatele UAS vytvoříme základní dokument pro provoz bezpilotních prostředků v kategorii SPECIFIC dle evropského nařízení 2019/947. Concept of Operations je Úřadem pro civilní letectví vyžadován jako příloha k Oprávnění k provozu pro všechny náročnější provozní scénáře UAS, které již nelze kvůli rizikům zařadit do kategorie OPEN.

UAA-sluzby-priprava-provozni-prirucky-UA
UAA-sluzby-specific-operation-risk-asses

Kvalifikované posuzování rizik provozu bezpilotních systémů (SORA) s ohledem na evropskou regulaci EASA v kategorii SPECIFIC. Provádíme také posuzování shody se standardními letovými scénáři (STS), případně vytváření „prohlášení provozovatele“ nebo v přechodném období žádosti o let UA nad rámec standardních omezení.

Předmětem kurzu vedeného jedním z nejzkušenějších odborníků na dálkový průzkum Země a UAS fotogrammetrii je zvládnutí plánování a přípravy letové mise, efektivního sběru dat v terénu a zpracování dat včetně korektního exportu výsledných produktů. Tyto kurzy nabízíme ve variantách jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele UAS.

UAA-sluzby-workshop-UAS-fotogrammetrie-h

AKTUALITY Z OBORU UAS A CIVILNÍHO LETECTVÍ

E-LEARNING A E-TESTING

Pro naše zákazníky je po přihlášení k dispozici klientská zóna s přístupem k e-testingu s více než 1000 otázkami z devíti předmětů souvisejícími s problematikou bezpilotních letadel a všeobecného letectví.

Odbornost studijních materiálů a testových otázek je přizpůsobena jak pro rekreační uživatele UAS, tak i pro letecké profesionály a jejich náročnost pak odpovídá úrovni zkoušek soukromého pilota letounů (PPL-A).

Podmínkou pro úspěšné absolvování některých našich kurzů je i složení závěrečného písemného testu online na tomto portálu.

Naši experti připravili učební materiály a testovací okruhy pro tyto předměty:

  • Legislativa UAS

  • Rozdělení vzdušného prostoru ČR

  • Součinnost vícečlenné posádky

  • Letecká meteorologie

  • Lidská výkonnost a omezení

  • Aerodynamika a mechanika letu

  • Battery management

  • Letecké pojmy a zkratky

  • Měřící jednotky v letectví

Přihlásit se

BRIEFING

Nástroje a odkazy pro předletovou přípravu VFR letů bez letového plánu včetně letů bezpilotních letadel v režimu VFR/VLOS. Důkladný rozbor aktuální meteorologické situace a předpovědi počasí pro trať/lokalitu letu a rozbor omezení ve vzdušném prostoru by měly být standardní přípravou každého pilota před provedením letu.

Odkazy jsou rozděleny na METEO Briefing, Letové INFO a na nástroje specifické pro předletovou přípravu dronů – UAS INFO.

clouds.jpg

PARTNEŘI UAA

JAMCOPTERS-logo-black.png

JAMCOPTERS je přední společnost v České republice zaměřující se na komplexní letecké služby s využitím bezpilotních prostředků. Od roku 2010 poskytujem unikátní soubor činností – od profesionální kinematografické a reklamní tvorby, přes průmyslové aplikace, zemědělství, až po aplikační vývoj, výzkum a v neposlední řadě prodej bezpilotních prostředků.