VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Bylo nalezeno 48 výsledků pro „“

Aktuality (11)

 • Změny v organizaci vzdušného prostoru ČR v roce 2021

  Ke dni 25. února 2021 dochází ke změnám v uspořádání vzdušného prostoru ČR, při této příležitosti vydal ŘLP s.p. novou ICAO mapu ČR se zapracováním těchto změn a s identickým datem účinnosti. Přinášíme vám přehled těchto změn. Změna volacích znaků služeb ATC Již od 28. 1. 2021 jsou změněny volací znaky stanovišť přibližovací služby řízení (APP) na stanovištích Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Došlo ke sladění volacích znaků s fyzickým místem poskytování těchto služeb – to již bylo dříve přesunuto z jednotlivých letišť do střediska ŘLP IATCC v Jenči u Prahy. Nově mají tedy služby APP v TMA těchto letišť identické volací znaky PRAHA RADAR. Frekvenční kanály těchto služeb se nijak nemění. Zároveň došlo ke změně volacího znaku letištní služby řízení (TWR) na letišti Karlovy Vary z KARLOVY VARY VĚŽ na VARY VĚŽ. Nové volací znaky: TMA Brno: PRAHA RADAR TMA Ostrava: PRAHA RADAR TMA Karlovy Vary: PRAHA RADAR CTR Karlovy Vary: VARY VĚŽ Změna vertikálních hranic MCTR/MTMA Kvůli změně vyjadřování výšky spodních hranic vojenských TMA u letišť Čáslav, Pardubice a Náměšť z AGL na AMSL tak, jak k tomu došlo před několika lety i u civilních TMA, byly nově stanoveny jejich vertikální rozsahy. Nově tedy neplatí, že pod vojenskými TMA musí nutně procházet celý prostor třídy G od GND do 1000 ft AGL – nad některými vyššími kopci může MTMA začínat níže než 1000 ft AGL. Současně s touto změnou došlo k úpravě vertikálních hranic MCTR Náměšť (GND – 3000 ft AMSL). Zřízení a úprava prostorů TRA a TSA Došlo ke změně vertikálních hranic prostorů TRA a TSA (konkrétně TRA10, TRA17, TRA18, TRA73, TRA74, TRA78, TRA79 a TSA22), které byly buď vynuceny zmíněnou změnou vertikálního rozsahu MTMA Náměšť a Pardubice, přizpůsobením přibližovacího prostoru letiště České Budějovice (LKCS) kvůli možnosti provádění IFR letů (TRA74, TRA78, TRA79). Také došlo k drobným úpravám horizontálních hranic TSA22 v souvislosti se změnou TRA78. Dále byly zřízeny dočasně rezervované prostory TRA90, TRA91 a TRA92 v souvislosti s provozem vojenských bezpilotních letadel na letišti Prostějov (LKPJ) a s přesunem těchto letadel do výcvikových prostorů Libavá a Březina. Spodní hranice těchto TRA je ve výšce 5000 ft AMSL, běžného civilního provozu UAS se tedy případná omezení příliš dotýkat nebudou. Free Route Airspace Čistě pro úplnost zde ještě uvádíme zavedení vzdušného prostoru volných tratí Free Route Airspace (FRACZECH), které v návaznosti na evropské letecké regulace v některých případech mění pravidla letu v CTA Praha mezi FL95 a FL660 mimo TMA Praha. Pozor na chyby v novém vydání mapy ICAO Mapa ICAO ČR 1:500 000 účinná k 25 FEB 2021 chybně nezobrazuje MCTR Náměšť. Ruční oprava mapy bude publikována v kapitole GEN 3.2 v rámci změny AIP AMDT 391/21 s účinností od 25 MAR 2021. Aplikace AisView/DronView však MCTR Náměšť zobrazuje správně. Takto vypadá oprava aktuální mapy ICAO se zakresleným MCTR Náměšť: Dále je v mapě chybně uveden údaj o spodní hranici MTMA I Čáslav (2000 AGL), která je ve skutečnosti ve výšce 2000 ft AMSL. Obě tyto chyby mohou uvést v omyl i provozovatele a piloty UAS, kteří se tak mohou dostat do konfliktu s předpisy a pravidly létání. Použité zkratky: AGL – Above Ground Level (výška nad povrchem země) AIP – Aeronautical Information Publication (Letecká informační příručka) AMDT – Amendment (změny v AIP) AMSL – Above Mean Sea Level (výška vztažená ke střední hladině moře) APP – Approach Control Services Centre (stanoviště poskytování přibližovací služby řízení) ATC – Air Traffic Control (stanoviště řízení letového provozu) CTA – Control Area (řízená oblast) CTR – Control Zone (řízený okrsek civilního letiště) FEB – February (únor) FL – Flight Level (letová hladina) FT – Feet, foot (stopa, stopy, jednotka výšky) GEN – General (všeobecné informace AIP) GND – Ground (označení povrchu země) IATCC – Integrated Air Traffic Control Centre (Integrované středisko řízení letového provozu) ICAO – International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) MAR – March (březen) MCTR – Military Control Zone (řízený okrsek vojenského letiště) MTMA – Military Terminal Manoeuvring Area (koncová řízená oblast vojenského letiště) ŘLP – Státní podnik Řízení letové provozu TMA – Terminal Manoeuvring Area (koncová řízená oblast) TRA – Temporary Reserved Area (dočasně rezervovaný prostor) TSA – Temporary Segregated Area (dočasně vyhrazený prostor) TWR – Tower (Věž, stanoviště poskytování letištní služby řízení) UAS – Unmanned Aircraft System (bezpilotní letecký systém)

 • Ingenuity – první bezpilotní vrtulník na Marsu

  Úspěšné přistání amerického průzkumného robota Perseverance na povrchu planety Mars, ke kterému došlo 18. února 2021, je historickým milníkem i v oboru bezpilotních letadel a dronů. Průzkumné vozítko velikosti osobního automobilu s sebou nese samostatný experiment projektu Mars Helicopter, kterým je autonomní koaxiální vrtulník s názvem Ingenuity. Vizualizace vrtulníku Ingenuity na povrchu Marsu: Jet Propulsion Laboratory První let bez raketových motorů na jiné planetě V případě úspěšného provedení alespoň jednoho vzletu tohoto dronu by se jednalo o první létající zařízení, které se bude pohybovat v atmosféře jiného tělesa než Země s pomocí vztlaku vytvořeného na nosných plochách pohybujících se v atmosféře, tedy bez reaktivního (raketového) pohonu. Dosud žádné průzkumné zařízení mimo Zemi nebylo vybaveno pevnými nebo rotujícími nosnými plochami pro aktivní pohyb v atmosféře. Vrtulník Ingenuity (v překladu vynalézavost nebo důvtip) není zatím určen pro jakoukoli vědeckou práci na Marsu, je „pouze“ takzvaným technologickým demonstrátorem, tedy projektem, který má ověřit funkčnost technologií a postupů v rámci přípravy na další kosmické mise. Samotný vrtulník je po přistání marsovského roveru připevněn pod jeho spodní částí, před vzletem jej tedy robotické vozítko Perseverance (v překladu vytrvalost) po odhození ochranného krytu vysadí na povrch Marsu a odjede do bezpečné vzdálenosti. Extrémní provozní podmínky Ingenuity je koncipován jako autonomní vrtulník se dvěma rotory z uhlíkového kompozitu o průměru 120 cm v koaxiálním uspořádání, které jsou poháněné střídavým elektromotorem. Jako zdroj energie je využita lithium iontová baterie, která se bude během marsovského dne nabíjet ze solárního panelu umístěného v horní části rotorové hlavy, tedy nad samotnými rotory. Je předpokládáno plné nabití pohonné baterie během jednoho marsovského dne. Vzhledem k řídké marsovské atmosféře musí oba rotory vyvinout rychlost 2400 otáček za minutu, aby byl celý vrtulník s hmotností 1.8 kg vůbec schopen letu. Dlužno dodat, že tíhová síla na povrchu Marsu je zhruba 2,6 krát menší oproti hodnotě na povrchu Země. Vzhledem k hustotě marsovské atmosféry, která má méně než 1 % hustoty zemské atmosféry na povrchu Země, však nabitá pohonná baterie vystačí pouze na zhruba devadesátisekundový let. Velkým problémem jsou také nízké noční teploty klesající až k -90 °C, během kterých musí být jak baterie, tak ostatní palubní systémy vyhřívány, aby nedošlo k jejich poškození. Autor fotografie: NASA/JPL/Caltech Orientace a navigace na Marsu Vrtulník Ingenuity, stejně jako rover Perseverance, je vybaven pokročilými systémy pro autonomní provoz. I když bude každý jeho vzlet pečlivě dopředu plánován techniky z JPL, v průběhu letu již kvůli prodlevě při šíření řídících signálů mezi Marsem a Zemí (v době přistání Perseverance cca 12 minut, tedy celková reakční doba na nenadálou událost skoro půl hodiny) nebude možné let jakkoli ovládat nebo korigovat. Asi není nutné zdůrazňovat, že řídící jednotka vrtulníku se musí obejít bez podpory jakéhokoli družicového navigačního systému GNSS, jaký známe ze Země – tedy bez polohové stabilizace a orientace pomocí družic GPS, GLONASS, Galileo nebo BeiDou. Nestálé magnetické pole Marsu navíc neumožňuje využití palubního magnetometru k orientaci tak, jak jsme zvyklí u bezpilotních letadel na Zemi. K navigaci je tedy použit především vizuální orientační systém založený na sledování povrchu přímo pod vrtulníkem spolu s další kamerou sledující polohu slunce v kombinaci s inerciálním polohovým systémem IMU (tříosé akcelerometry a gyroskopy). Jako výškoměr je použit LiDAR Garmin Lite v3. Palubní počítač vrtulníku využívající procesor Qualcomm Snapdragon běží na operačním systému Linux, komunikace s mateřským roverem probíhá dle protokolu Zigbee pomocí modulů SiFlex 02 ve frekvenčním pásmu 900 MHz. Podobné projekty V případě úspěchu tohoto experimentu se otevírají nové možnosti bezpilotního průzkumu planet s atmosférou, především Marsu. Vrtulník je schopen mnohem rychlejších a bezpečnějších přesunů na větší vzdálenosti, než jakých jsou schopny doposud hojně využívané rovery (Opportunity a Spirit, Sojourner, Curiosity), což je pro mapování terénu nebo sběr vzorků nesporná výhoda. Kromě právě probíhající mise Perseverance/Ingenuity jsou již plánovány další projekty leteckého průzkumu objektů ve Sluneční soustavě. NASA již pracuje na projektu Dragonfly, což je oktokoptéra poháněná radioizotopovým termoelektrickým generátorem, která by se měla pohybovat v atmosféře největšího Saturnova měsíce Titanu. Její start ze Země je plánován na rok 2027. Jiné projekty by se měly týkat průzkumu Marsovských kaňonů nebo horních vrstev atmosféry Venuše. Vzhledem k extrémně komplikovaným podmínkám pro provoz tohoto typu robota na Marsu může úspěch vrtulníku Ingenuity v budoucnu znamenat i výrazný pokrok v bezpilotních technologiích provozovaných v zemské atmosféře. Autor fotografie: NASA/JPL/Caltech Technické specifikace vrtulníku Ingenuity: Hmotnost: 1,80 kg Váha na zemi: 1,80 kg Váha na Marsu: 0,68 kg Průměr rotorů: 1,20 m Výška: 0,49 m Maximální výška letu: 5 m AGL Maximální vzdálenost: 300 m od roveru Perseverance Vytrvalost letu: 90 s Výkon motoru: 350 W Typ pohonné baterie Sony Li-ion, 6S Kapacita baterie: 2000 mAh Hmotnost baterie: 273 g Reference a odkazy: Stránky projektu Mars Helicopter na webu NASA Stránky projektu na Jet Propulsion Laboratory Astro.cz – Co byste měli vědět o helikoptéře NASA Ingenuity určené pro Mars SciTechDaily – Detailní informace o projektu Ingenuity Ingenuity (Mars Helicopter) – článek na Wikipedii Článek NASA's Ingenuity Mars Helicopter na serveru American Scientist

 • Průběh implementace evropské regulace UAS od 31. 12. 2020

  V tomto článku budeme průběžně informovat o postupu implementace evropských Nařízení 2019/947 a 2019/945 do regulačního prostředí České republiky od začátku jejich platnosti dne 31. 12. 2020. Tento text je průběžným doplněním článku Změny v regulaci provozu UAS od 31. 12. 2020. 2. 4. 2021 Vydávání OkP v kategorii SPECIFIC ÚCL dnes zveřejnil všechny potřebné postupy a formuláře pro správní řízení vydání Oprávnění k provozu (OkP) v kategorii provozu SPECIFIC. Provozovatelé UAS, kteří pro své drony neměli platné Povolení k létání (PkL) a současně Povolení k provozování leteckých prací UAS (LP UAS) dle národní regulace před datem 31. 12. 2020, tedy konečně mohou žádat o provoz nad rámec kategorie OPEN nebo žádat o provozní povolení k činnostem, které nejsou v souladu s podmínkami provozu v omezeném prostoru LKR10 – UAS. Vydání OkP se pojí se správním poplatkem 4000 Kč, změna stávajícího povolení (změna letové lokality, změna typu UAS atd.) je zpoplatněna částkou 400 Kč. Pro držitele platných PkL a LP UAS se otevírají možnosti pro pozvolný přechod na provoz dle evropského Nařízení 2019/947 s možností uznání v ČR vydaných OkP i v jiných evropských zemích. Kromě dříve zveřejněných Pokynů k žádosti o OkP a Materiálu ÚCL k přípravě ConOps zveřejnil Úřad nově tyto formuláře: Žádost o vydání Oprávnění k provozu (formulář CAA/F-SP-046-0/2020) Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-0/2020) Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle 3.6 (formuláře CAA/F-SP-083-0/2021) Deklarace provozovatele o ochraně osobních údajů dle GM1 UAS.SPEC.050(1)(a)(iv) (fomulář CAA/F-SP-049-0/2020) Kompletní informace lze nalézt na stránce ÚCL Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu. 5. 2. 2021 Požadavky ÚCL na teoretické znalosti pro způsobilost v kategorii OPEN/A2 Úřad pro civilní letectví zveřejnil materiály pro samostudium a požadované oblasti teoretických znalostí potřebných pro splnění testu k získání způsobilosti pilotů v podkategorii A2 kategorie OPEN. Tyto znalosti lze získat buď samostudiem, nebo výcvikem v letecké škole založeným na odborné způsobilosti. UAA nově pro uchazeče o tuto pilotní kvalifikaci nabízí Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2. Oblasti teoretických znalostí potřebné pro zkoušku pro podkategorii OPEN/A2 Pokyny ÚCL k provedení praktického výcviku formou samostudia 25. 1. 2021 Novela leteckého zákona Vláda České republiky schválila novelu zákona o civilním letectví, která adaptuje do českého právního řádu a na národní úrovni doplňuje evropská pravidla pro provoz UAS dle Nařízení (EU) 2019/947 a 2019/945. Novela například umožňuje vytváření zeměpisných zón se zvláštními pravidly pro létání dronů, předpokládá možnost vyhlašování U-Space pro souběžnou koordinaci bezpilotního provozu z hlediska přepravy zboží a osob a v neposlední řadě stanovuje sankce za porušení těchto nařízení a pověřuje ÚCL vymáháním těchto sankcí ve správním řízení. Novela ještě musí projít schvalováním v Parlamentu ČR, začátek její platnosti se předpokládá k 1. 7. 2021. Návrh novely zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. 22. 1. 2021 Správní poplatek pro způsobilost OPEN/A2 Poplatek Úřadu pro civilní letectví za získání způsobilosti pilotů pro provoz v kategorii OPEN a podkategorii A2 (provoz dronů označených štítkem C2 nebo dronů bez štítku do MTOM 2 kg v urbanistických oblastech, v bližší horizontální vzdálenost než 150 m od nezapojených osob), se kterým bude spojen písemný test v sídle ÚCL složený ze 30 otázek, bude 500 Kč. Agendu spojenou s vydáváním této způsobilosti převezme ÚCL ihned po očekávaném pověření Ministerstvem dopravy. Bližší informace o získání příslušného osvědčení v kategorii OPEN/A2 na webu ÚCL. Pro potřeby uchazečů o získání této pilotní kvalifikace, která je již vhodná i pro mnohé komerční provozovatele UAS nabízíme Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2. 8. 1. 2021 Vydávání výjimek pro provoz nad rámec kategorie OPEN Do doby, než bude Úřad pro civilní letectví ČR oficiálně Ministerstvem dopravy pověřen agendou spojenou s nařízením (EU) 2019/947, vydává Úřad stávajícím provozovatelům leteckých prací UAS dle národní regulace výjimky pro provoz UAS nad rámec standardně udělených provozních omezení dle Doplňku X předpisu L2 (lety v HOP, v ochranných pásmech, zvláště chráněných územích atd.) stejným způsobem, jako v minulých letech. 4. 1. 2021 Automatické prodloužení PkL, LP a LČpVP ÚCL automaticky prodloužil platnosti dosud platných Povolení k létání letadla bez pilota (PkL), Povolení k provozování leteckých prací UAS (LP UAS) a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu (LČpVP) vydaných dle národního regulačního rámce až do 1. 1. 2022. O prodloužení platnosti nemusí stávající evidovaní provozovatelé UAS žádat, je provedeno automaticky. Automatické prodloužení platnosti povolení vydaných podle národních postupů Sdělení ředitele provozní sekce ÚCL je v těchto případech dokladem o trvání příslušných povolení od ÚCL a provozovatelé by jej měli po datu původní platnosti těchto povolení mít při provozu UAS při sobě: Sdělení k automatickému prodloužení platnosti PkL, LP UAS a LČpVP 31. 12. 2020 Informace ÚCL k provozu UAS v kategorii SPECIFIC Úřad pro civilní letectví ČR zveřejnil postupy pro povolování provozu UAS v kategorii SPECIFIC, tedy v kategoriích, které se provozním rizikem již nevejdou do kategorie OPEN a je tedy vyžadováno Oprávnění k provozu od ÚCL. Je zde popsán způsob, forma a přílohy k podávání žádostí včetně materiálu ÚCL k přípravě ConOps. Pro stávající provozovatele LP UAS zatím vypracovaný ConOps nebude minimálně do poloviny roku 2021 vyžadován, provozovatelé tedy mají čas k přípravě a vypracování tohoto dokumentu, který je komplexnější obdobou dosud používané Provozní příručky UAS pro letecké práce. Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu Odkaz na dokument docx k přípravě ConOps, který je Úřadem komentovanou Přílohou A k AMC 1 k Článku 11 Nařízení 2019/947: Materiál ÚCL k přípravě ConOps. Pokyny k první žádosti o vydání Oprávnění k provozu od ÚCL 31. 12. 2020 Zřízení omezeného prostoru LKR10 – UAS Z důvodu zajištění plynulého přechodu při zavádění evropských nařízení regulujících provoz UAS zřídil Úřad pro civilní letectví ČR v celém vzdušném prostoru ČR od GND do FL 660 omezený prostor R10 – UAS týkající se výhradně provozu bezpilotních prostředků. Tento prostor zajistí možnost provozu UAS ve specifických oblastech do doby než bude schválena novela zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a než Úřad vypracuje přesnou podobu zeměpisných zón dle příslušných nařízení. Informace ÚCL o zřízení LKR10 – UAS a o zeměpisných zónách Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – omezený prostor LKR10–UAS

Zobrazit vše

Stránky (37)

 • Základní teoretický kurz UAS | UAA | Letecká škola pro piloty dronů

  Home / Služby / Pilotní výcvik a teorie UAS / Základní teoretický kurz UAS ZÁKLADNÍ TEORETICKÝ KURZ UAS Cena: ​ od 3.500 Kč ​ Délka kurzu: ​ 5 hodin ​ Úroveň: ​ beginner ​ Kapacita kurzu: ​ maximálně 10 osob ​ Certifikát: ​ bez certifikátu Kurz je určen zájemcům z řad laické veřejnosti, kteří mají zájem proniknout do oboru bezpilotního letectví a získat podněty pro další samostudium. Poskytne účastníkům základní přehled o problematice bezpilotního letectví v ČR, o dostupných technologiích, možnostech uplatnění a aktuální legislativě. ​ TEORIE PŘED VAŠÍM ROZLETEM Půldenní kurz poskytne základní přehled o legislativě bezpilotního letectví v ČR a v Evropě, základní vhled do rozdělení vzdušného prostoru ČR, seznámí účastníky se současnými technologiemi UAS, s nejznámějsími výrobci dronů, s platformami, na kterých jsou drony provozovány, s nejprodávanějšími bezpilotními letadly na trhu a poskytne vyčerpávající informace o současném trhu se službami UAS a s možnostmi uplatnění. Součástí kurzu je i ukázka základních typů dronů z flotily provozované UAA a firmou JAMCOPTERS. ​ AKTUÁLNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE Čistě teoretický kurz poskytuje účastníkům především vyčerpávajících přehled informačních zdrojů z oboru bezpilotního letectví k dalšímu samostudiu. Absolventi získají přístup k některým učebním materiálům na e-learningovém portálu UAA. ​ ZÁKLADNÍ OSNOVA KURZU ​ Základy legislativy UAS Vzdušný prostor ČR Bezpečnost provozu UAS Kategorizace bezpilotních letadel Aktuální technologie UAS Základní platformy UAS Přehled používaných senzorů a kamer Přehled možných služeb s UAS Ukázka bezpilotní techniky MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT ​ První kroky s dronem – kurz pro kategorii OPEN (A1, A3) ​ Kurz pro zkoušky způsobilosti OPEN/A2 ​ Příprava dokumentu ConOps ​ Pokročilý teoretický kurz UAS ​ Legislativa UAS v ČR a v členských zemích EASA ​ Rozdělení vzdušného prostoru ČR Cena: od 3.500 Kč bez DPH. Místo konání: školicí středisko UAA Brno. ​ V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí. Objednat

 • Kurz pro zkoušky ÚCL v kategorii OPEN/A2 | UAA | Letecká škola pro piloty dronů

  Home / Služby / Splnění zákonných evropských podmínek pro provoz UAS / Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2 KURZ PRO ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI KATEGORIE OPEN/A2 Cena: ​ 8.000 Kč ​ Délka kurzu: ​ 8 hodin ​ Úroveň: ​ advanced ​ Kapacita kurzu: ​ 4 osoby ​ Certifikát: ​ OPEN Theory Certificate Teoretický kurz je koncipován jako komplexní příprava na zvládnutí testů Úřadu pro civilní letectví k získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro provoz v podkategorii A2 kategorie OPEN dle požadavků evropského nařízení 2019/947. Zkoušky samotné se konají v sídle ÚCL a díky našemu kurzu na ně budete dokonale připraveni. ​ KURZ JE VSTUPENKOU K PROFESIONÁLNÍMU PROVOZU UAS ​ Předpokladem k získání tohoto pokročilého osvědčení je předchozí registrace pilota a složení online teoretické zkoušky Úřadu pro civilní letectví pro kategorii OPEN (A1, A3). Tento krok můžete zvládnout i díky osobní nebo online konzultaci s našimi experty nebo díky základnímu kurzu, který se problematice evropské regulace UAS a registrace pilotů věnuje podrobněji. Podkategorie A2 se týká provozu dronů s hmotností do 2 kg nebo dronů označených štítkem třídy C2 v blízkosti nezapojených osob v hustě osídlených oblastech. Provoz v podkategorii A2 již může být častěji využit profesionálními uživateli bezpilotní letecké techniky, proto je celý proces získání způsobilosti od ÚCL náročnější. ​ ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT PRO ÚCL ​ Dle požadavků ÚCL je obsahem kurzu především problematika bezpečnosti letů v hustě osídleném prostoru. Důkladně je tedy řešena meteorologie, provádění letů bezpilotních letadel a technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi. Mimo tato témata získají účastníci kurzu další informace nad rámec požadavků ÚCL. Absolventi od nás obdrží certifikát o absolvování teorie pro kategorii OPEN s podkategoriemi A1, A2 a A3, který slouží jako deklarace o samostudiu a výcviku pro ÚCL. Absolventi kurzu jsou 100% připraveni jak na online test pro podkategorie A1 a A3, tak i pro prezenční teoretický test ÚCL pro získání způsobilosti pilota v podkategorii A2. ​ OBSAH KURZU: Evropská legislativa provozu UAS Uspořádání vzdušného prostoru ČR Aplikace AisView a mapa ICAO Telefonická koordinace s ATC Letecká meteorologie pro UAS Standardní provozní postupy Nouzové postupy v hustě osídleném prostoru Opatření ke zmírnění rizik na zemi Rozbor testových otázek podkategorie A1 a A3 Příprava na testy ÚCL pro podkategorii A2 PODOBNÉ SLUŽBY ​ Příprava dokumentu ConOps ​ Zplnomocněné zastupování na ÚCL ​ Výcvik pokročilé pilotáže UA ​ Rozdělení vzdušného prostoru ČR ​ UAS fotogrammetrie Cena: 8.000 Kč bez DPH. Místo konání: školicí středisko UAA Brno. ​ V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí. Objednat

 • Legislativa provozu UAS | UAA | Letecká škola pro piloty dronů

  Home / Služby / Specializované kurzy / Legislativa provozu UAS v ČR a členských zemích EASA LEGISLATIVA UAS V ČR A ČLENSKÝCH ZEMÍCH EASA Cena: ​ od 6.000 Kč ​ Délka kurzu: ​ 8 hodin ​ Úroveň: ​ beginner to expert ​ Kapacita kurzu: ​ maximálně 10 osob ​ Certifikát: ​ bez certifikátu Celodenní kurz je určen pro všechny, kdo potřebují detailně proniknout do problematiky legislativy a regulace provozu bezpilotních systémů v ČR. Kromě důkladného rozboru nařízení (EU) 2019/947 je brán zřetel na relevantní paragrafy zákona o civilním letectví a aplikovatelné předpisy řady L. ​ KDO MUSÍ ZNÁT PARAGRAFY? Častými účastníky tohoto kurzu jsou manažeři společností, které zvažují využití bezpilotních prostředků v oboru svého podnikání nebo úředníci státní správy a místní zastupitelé. Výklad může být přizpůsoben i pro stávající uživatele UAS, kteří potřebují aktualizovat své znalosti s ohledem na změny související s nařízením Komise (EU) 2019/947 a svoje aktivity převést do nového evropského regulačního rámce. ​ V době přechodu na evropský regulační rámec budou v rámci výkladu akcentovány dopady implementace této regulace do českého právního řádu a budou podrobně vysvětleny všechny důsledky týkající se provozovatelů UAS a samotných pilotů a všechny důežité změny oproti pravidlům před 31. prosincem 2020. Kdo se v těchto paragrafech nejlépe vyzná? Naši lektoři. Piloty dronů ale neznalost neomlouvá. ​ OSTATNÍ LEGISLATIVA Do výkladu jsou zahrnuty i všechny ostatní právní normy, kterých se provoz UAS týká, tedy především příslušné paragrafy zákona o ochraně osobních údajů, zákona o ochraně přírody a krajiny, občanského zákoníku, živnostenského a obchodního zákoníku. PODOBNÉ KURZY ​ Kurz pro zkoušky způsobilosti OPEN/A2 ​ Pokročilý teoretický kurz UAS ​ Zastupování ve správních řízeních ÚCL ​ Lidská výkonnost a omezení při provozu UAS ​ Rozdělení vzdušného prostoru ČR ​ Příprava dokumentu ConOps Cena: od 6.000 Kč bez DPH. Místo konání: školicí středisko UAA Brno. ​ V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí. Objednat

Zobrazit vše