Home / Služby / Specializované kurzy / Rozdělení vzdušného prostoru ČR

ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ČR

UAA-Airspace-CZE.jpg

Cena:

od 4.500 Kč

     Délka kurzu:

4 hodiny

     Úroveň:

beginner to expert

     Kapacita kurzu:

maximálně 10 osob

     Certifikát:

bez certifikátu

Kurz, během kterého se účastníci detailně seznámí se všemi třídami prostorů a typy objektů ve vzdušném prostoru ČR a s jejich vlastnostmi. Objem výuky odpovídá požadavkům na teoretické znalosti pro klasické pilotní kvalifikace, nicméně při výkladu je navíc brán zřetel na regulaci provozu UAS.

PROČ JE ZNALOST ASM NUTNOSTÍ?

Dokonalá znalost rozdělení a managementu vzdušného prostoru (ASM) je základním předpokladem pro bezpečné provozování UAS na všech uživatelských úrovních. S pomocí lektorů, kteří jsou buď aktivními sportovními piloty nebo řídícími letového provozu, získají absolventi dokonalý přehled o všech třídách a typech prostorů, o podmínkách letu pilotovaných i bezpilotních letadel v těchto prostorech, o záludnostech interakcí prostorů, které často nejsou zřejmé z oficiálních dokumentů a naučí se používat správné jednotky pro vyjádření výšky a vzdálenosti v letectví.

CO JE OBSAHEM KURZU?

Výklad vychází z předpisů L4 (Letecké mapy) a L5 (Předpis pro používání měřících jednotek v leteckém a pozemním provozu), dále z relevantních částí AIP ČR. Kromě vlastních výukových materiálů UAA je jako základní studijní podklad využita aktuální mapa ICAO ČR, kterou obdrží účastníci v ceně kurzu.

Součástí kurzu je podrobný rozbor webové a mobilní aplikace AisView, kterou provozuje státní podnik Řízení letového provozu ČR, a seznámení s principy plánu využití vzdušného prostoru AUP/UUP.

ZÁKLADNÍ OSNOVA KURZU

  • Obecné informace o vzdušném prostoru

  • Třídy vzdušného prostoru v ČR

  • Typy vzdušných prostorů

  • Řízené a neřízené prostory

  • Řízená a neřízená letiště

  • Navigační výstrahy, NOTAM

  • Měřící jednotky v letectví

  • Mapa ICAO ČR

  • Aplikace AisView, AUP/UUP

  • VFR příručka, AIP ČR

Cena: od 4.500 Kč bez DPH.

Místo konání: školicí středisko UAA Brno.

V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí.