Home / Služby / Splnění zákonných podmínek pro provoz UAS / Letecké práce UAS na klíč

LETECKÉ PRÁCE UAS NA KLÍČ

UAA-sluzby-letecke-prace-na-klic-DJI-S10

Cena:

od 19.000 Kč

     Délka procesu:

3 až 4 měsíce

     Úroveň:

advanced, expert

     Kapacita kurzu:

---

    Certifikát:

PkL a LP UAS od ÚCL

Kompletní zajištění legalizace komerčního provozu UAS včetně přípravy pilotů, povinné dokumentace a zplnomocněného zastupování na ÚCL. Výsledkem je povolení k létání jednoho či více dronů a povolení k provozování leteckých prací UAS nebo leteckých činností pro vlastní potřebu od Úřadu pro civilní letectví ČR (podníkání dle zvláštního právního předpisu – § 73 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví).

FROM ZERO TO THE DRONE HERO


Našimi klienty zdaleka nejvíce využívaná služba vytvoření nového subjektu provozovatele leteckých prací bezpilotními letadly. Nemusíte mít jakékoli zkušenosti s letectvím nebo s provozem bezpilotních prostředků, s platnou legislativou UAS a s procesním schématem ÚCL pro vydávání příslušných povolení. Zajistíme veškerou požadovanou dokumentaci, důkladné teoretické a prakticé proškolení pilotů a osob zodpovědných provoz a údržbu UAS ve společnosti a provedeme všechny administrativní úkony na Úřadu pro civilní letectví včetně veškeré komunikace s ÚCL. Samozřejmostí je vytvoření Provozní příručky UAS pro letecké práce přesně dle Vašich potřeb a dle požadavků ÚCL. Můžete se tedy plně soustředit na Váš podnikatelský plán zatímco my během několika měsíců zajistíme vše potřebné, aby Vaše drony a piloti mohli bezpečně a efektivně létat v souladu s platnou legislativou.

V TÉTO SLUŽBĚ JSOU OBSAŽENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

 

  • zastupování klienta a pilotů ve všech souvisejících správních řízeních ÚCL

  • příprava pilotů na teoretické zkoušky ÚCL (teoretické školení UAS v rozsahu 8 hodin)

  • příprava pilotů na praktické zkoušky ÚCL (praktický výcvik v rozsahu 3 až 5 hodin dle počtu pilotů)

  • poskytnutí podrobných výukových materiálů pilotům-žákům pro samostudium

  • vytvoření všech žádostí a příloh pro evidenci dronu a pilotů

  • vytvoření Provozní příručky UAS pro letecké práce dle specifických potřeb klienta

  • přítomnost a podpora školitele při přezkoušení pilotů od ÚCL

NEJRYCHLEJI S PLNOU MOCÍ


Na základě plné moci k zastupování Vaší společnosti ve správních řízeních ÚCL jsme schopni dosáhnout maximálního urychlení všech administrativních činností a hladký průběh celého procesu. Standardně je tímto způsobem možné zvládnout proces získání Povolení k provozování leteckých prací UAS za 3 měsíce od zaplacení zálohové faktury za naše služby, ve výjimečných případech je možné celý proces zkrátit na 8 týdnů.

V RUKÁCH PILOTŮ S DESETILETOU PRAXÍ


Školení probíhá buď v moderně vybavené učebně v sídle naší společnosti, anebo v jiných prostorech dle Vašeho přání. Teoretická část kurzu zahrnuje podrobné vysvětlení rozdělení vzdušného prostoru ČR, předletovou přípravu (plánování letu, briefing) a důkladný rozbor příslušných leteckých předpisů – především Doplňku X předpisu L2 a částí jiných aplikovatelných předpisů řady L. Praktický výcvik zahrnuje důkladné seznámení s daným UAS a s jeho bezpečnostními funkcemi, nácvik letových figur požadovaných ÚCL během praktického přezkoušení a základní postupy pro efekivní provoz daného UAS dle Vašich požadavků. Lety probíhají buď na naší speciální tréninkové ploše v uzavřeném areálu naší společnosti, anebo na letišti Brno-Medlánky (LKCM). Po větší skupiny pilotů využíváme letiště v Budkovicích (LKBUDK). Cílem teoretického školení a praktického výcviku je bezproblémové zvládnutí zkoušek ÚCL všemi Vašimi piloty a osvojení si správných návyků pro bezpečný a efektivní provoz UAS.

 

Námi vytvořená Provozní příručka pro letecké práce UAS splňuje nejnáročnější kritéria aplikovaná ve všeobecném a obchodním letectví a obsahuje mnoho Úřadem nevyžadovaných kapitol, které mohou výrazně přispět k efektivnějšímu a bezpečnějšímu workflow práce s UAS.

CENA: Od 19.000 Kč bez DPH, bez správních poplatků a pojištění.

 

Cena je závislá na počtu školených a evidovaných pilotů a na komplexnosti UAS klienta. Pro detailní cenovou nabídku prosím neváhejte použít kontaktní formulář níže, anebo se s námi spojte telefonicky či e-mailem.