Home / Služby / Specializované kurzy / UAS fotogrammetrie

UAS FOTOGRAMMETRIE

UAA-UAS-fotogrammetrie-lom-lulec-DEM.jpg

Cena:

od 10.000 Kč

     Délka kurzu:

8 hodin

     Úroveň:

expert

     Kapacita kurzu:

maximálně 10 osob

     Certifikát:

bez certifikátu

Celodenní workshop využití bezpilotních prostředků pro měřické aplikace pod vedením předního odborníka v ČR na UAS fotogrammetrii. Součástí kurzu je kromě vysvětlení základních pojmů a principů také představení vhodného HW a SW, plánování letu pro efektivní sběr dat a základy jejich zpracování.

KDO JE TADY FOTOGRAMMETR?


Možnostmi programovaných automatických letů bezpilotních prostředků se otevřely široké možnosti blízkozemního měřického snímkování a dálkového průzkumu Země, které ještě před deseti lety byly vyhrazeny pouze družicovému snímkování a pilotovaným letadlům. Spolu s cenovou dostupností malých dronů, které nesou kameru dostatečně kvalitní pro mnoho druhů fotogrammetrických projektů, s jednoduchostí jejich ovládání a s dostupností SW pro zpracování snímků je tento obor nyní dostupný nejen pro geodety a geometry, ale také pro obory jako jsou property management, BIM, těžební a stavební průmysl, energetika, ochrana přírody a krajiny nebo pro státní instituce, města a obce.

STAŇTE SE TAKÉ EXPERTY


V rámci worshopu vedeného předním expertem na UAS fotogrammetrii z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci se účastníci seznámí se základními pojmy a principy fotogrammetrie v dálkovém průzkumu Země, s vhodnou bezpilotní technikou pro jednotlivé typy fotogrammetrických aplikací, s vhodným programovým vybavením, dále s efektivním sběrem dat a s různými postupy při jejich zpracování. Na praktických příkladech jsou také v rámci workshopu demonstrovány základní obtíže a chyby při sběru dat i při zpracování a vyhodnocování. Na závěr budou účastníkům představeny různé druhy datových výstupů v běžně používaných souřadnicových systémech včetně praktických ukázek jejich využití.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP


Všichni účastníci si prakticky vyzkouší plánování jednoduché fotogrammetrické mise v aplikacích DJI GS Pro a DJI Pilot a ve druhé polovině workshopu bude proveden vzorový nálet zájmového území. Na získaných datech budou posléze demonstrovány možnosti korektního zpracování včetně nastavení vlícovacích bodů a exportu různých typů dat v souřadnicovém systému S-JTSK. Pro účastníky se zkušenostmi v tomto oboru může být workshop odbornou konzultací a dalším posunem v jejich profesionálním práci.

PROGRAM WORKSHOPU

 • Principy aerotriangulace a autokorelace

 • Metody sběru fotogrammetrických dat

 • Souřadnicové systémy, vlícovací body

 • Rozlišení, GSD, přesnost

 • Digitální model povrchu a terénu

 • Ortogonalizace, ortofotomapa

 • Bodové mračno

 • Vhodná UAS technika

 • Plánování mise

 • Nejčastější chyby při snímkování

 • Agisoft Metashape, Pix4D

 • Zpracování dat, nejčastější chyby

Cena: od 10.000 Kč bez DPH.

Místo konání: školicí středisko UAA Brno.

V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí.