NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY

caa-logo.png

Splnění zákonných evropských podmínek pro provoz dronů.

MAVinci-Sirius.jpg

Praktický pilotní výcvik a teorie UAS na všech úrovních náročnosti

IMG_6254.jpg

Specializované odborné kurzy související

s provozem UAS

risk-assessment-SORA-1.jpg

Služby související

s bezpečností provozu bezpilotních systémů

SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH EVROPSKÝCH PODMÍNEK PRO PROVOZ DRONŮ
UAA-sluzby-priprava-na-zkousky-UCL-home-

Cena 650 Kč bez DPH | Přibližná délka konzultace 1 hodina

Individuální konzultace pro zájemce o základní vhled do pravidel provozu dronů v rekreačními uživateli nejčastěji využívaných kategoriích (kategorie OPEN, podkategorie A1 a A3) s důrazem na zvládnutí příslušného povinného online testu Úřadu pro civilní letectví.

Cena 2.890 Kč bez DPH za jednoho pilota | Délka trvání kurzu 5 hodin

Kurz je zaměřen na přípravu pilotů pro bezpečný provoz dronů v podkategorii A1 a A3, pochopení evropských pravidel provozu a na bezproblémové zvládnutí teoretického online testu, který je Úřadem pro civilní letectví vyžadován v rámci povinné registrace i pro rekreační provozovatele všech typů dronů.

Cena 8.000 Kč bez DPH | Délka trvání kurzu 8 hodin

Teoretický kurz je koncipován jako komplexní příprava na zvládnutí testů Úřadu pro civilní letectví k získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro provoz v podkategorii A2 kategorie OPEN. Zkoušky samotné se konají v sídle ÚCL a díky našemu kurzu na ně budete dokonale připraveni.

UAA-sluzby-priprava-provozni-prirucky-UA

Cena od 6.000 Kč bez DPH

Na míru provozovatele UAS vytvoříme základní dokument pro provoz bezpilotních prostředků v kategorii SPECIFIC dle evropského nařízení 2019/947. ConOps je Úřadem pro civilní letectví vyžadován pro všechny náročnější provozní scénáře UAS, které již nelze kvůli rizikům zařadit do kategorie OPEN.

Zastupování klienta při veškeré komunikaci s Úřadem pro civilní letectví ČR ve věcech správních řízení k získání Oprávnění k provozu UAS, anebo jiných provozních povolení. Tato služba zajistí rychlejší získání potřebných povolení bez nutnosti znát procesní schémata a postupy ÚCL.

Cena od 1.500 Kč bez DPH

UAA-sluzby-zastupovani-na-UCL-ikona-1.pn
 
PRAKTICKÝ PILOTNÍ VÝCVIK A TEORIE UAS NA VŠECH ÚROVNÍCH NÁROČNOSTI
 

Cena 28.000 Kč bez DPH | Délka výcviku 16 hodin

Výcvik pro absolventy našich základních kurzů, anebo pro piloty se zkušeností v oboru UAS, kteří hodlají své pilotní dovednosti a návyky posunout na vyšší úroveň. Výcvik je zaměřen především na práci s těžšími multikoptérami nebo s bezpilotními letouny, provoz v CTR/TMA/ATZ a komunikaci s ATC.

Přeškolení na libovolný typ UAS nebo specializovaný senzor dle požadavků klienta s důrazem na zmírnění specifických rizik, koordinaci vícečlené posádky, obsluhy pasivních i aktivních bezpečnostích systémů (záchranné padáky, záložní řídící jednotky, odpovídače SSR, ADS-B atd.).

Cena od 10.000 Kč bez DPH | Délka výcviku 8 až 16 hodin

UAA-sluzby-zakladni-teoreticky-kurz-UAS-

Kurz je určen zájemcům z řad laické veřejnosti, kteří mají zájem proniknout do oboru bezpilotního letectví a získat podněty pro další samostudium. Poskytne účastníkům základní přehled o problematice bezpilotního letectví v ČR, o dostupných technologiích, možnostech uplatnění a aktuální legislativě. 

Cena od 3.500 Kč bez DPH | Délka kurzu 5 hodin

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí problematice bezpilotního letectví věnovat profesionálně, nebo mají ambice proniknout do oboru UAS na nejvyšší možné úrovni a získat komplexní informace ze všech úzce souvisejících oblastí bezpilotního, všeobecného i obchodního letectví.

Cena 32.000 Kč bez DPH | Délka kurzu 40 hodin

SPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ KURZY A WORKSHOPY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM UAS
UAA-sluzby-kurz-legislativa-UAS-ikona.pn

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

Celodenní kurz je určen pro všechny, kdo potřebují detailně proniknout do problematiky legislativy a regulace provozu bezpilotních systémů v ČR. Kromě důkladného rozboru nařízení (EU) 2019/947 je brán zřetel na relevantní paragrafy zákona o civilním letectví a aplikovatelné předpisy řady L.

UAA-sluzby-letecka-radiokomunikace-a-pos

Tento workshop je určen pro ty zájemce, kteří hodlají provozovat bezpilotní letadlo v řízených vzdušných prostorech nebo v blízkosti neřízených letišť a lety UA potřebují koordinovat se službami ATC, AFIS nebo se službou poskytování informací známému provozu pomocí letecké radiostanice nebo telefonicky.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-rozdeleni-vzdusneho-prostoru-

Cena od 4.500 Kč bez DPH | Délka trvání 4 hodiny

Kurz, během kterého se účastníci detailně seznámí se všemi třídami prostorů a typy objektů ve vzdušném prostoru ČR a s jejich vlastnostmi. Objem výuky odpovídá požadavkům na teoretické znalosti pro klasické pilotní kvalifikace, nicméně při výkladu je navíc brán zřetel na regulaci provozu UAS.

UAA-sluzby-kurz-lidska-vykonnost-a-omeze

Účastníci kurzu se seznámí s fyziologickými a psychologickými aspekty profesionálního provozu UAS včetně stresových faktorů, vlivu meteorologických podmínek a charakteru letové lokality a dále s optickými i psychologickými iluzemi a klamy, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost provozu.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-kurz-letecka-meteorologie-UAS

Kurz letecké meteorologie s přihlédnutím ke specifikům provozu UAS. Účastníci se dozví vše o relevantních prvcích počasí a jejich přírodních a fyzikálních souvislostech a projevech a o vlivu na UAS a naučí se správné vyhodnocovat předpovědní modely a zprávy METAR/TAF.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-workshop-UAS-fotogrammetrie-i

Celodenní workshop využití bezpilotních prostředků pro měřické aplikace pod vedením předního odborníka v ČR na UAS fotogrammetrii. Součástí kurzu je kromě vysvětlení základních pojmů a principů také představení vhodného HW a SW, plánování letu pro efektivní sběr dat a základy jejich zpracování.

Cena 10.000 Kč bez DPH | Délka kurzu 8 hodin

 

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ PROVOZU BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ

UAA-sluzby-specific-operation-risk-asses

Nabízíme odborné posouzení rizik konkrétních letových scénářů, zamýšlených druhů leteckých prací nebo podnikatelských plánů. Komplexní proces zahrnuje identifikaci a návrhy na zmírnění  rizik dle metodiky JARUS a na základě existujících zkušeností z provozu UAS.

Cena od 2.000 Kč bez DPH

UAA-sluzby-zimni-skoleni-UAS-ikona.png

Pro všechny naše klienty i pro širokou veřejnost pořádáme tradiční zimní školení tak, jak je to obvyklé ve všeobecném letectví. Účastník získá informace o změnách ve vzdušném prostoru ČR, v leteckých předpisech, o změnách v regulaci provozu UAS a o technických novinkách v oboru.

Zdarma | Délka školení 3 hodiny