NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY

Splnění zákonných podmínek pro komerční provoz dronů.

Praktický pilotní výcvik a teorie UAS na všech úrovních náročnosti

Specializované odborné kurzy související

s provozem UAS

Služby související

s bezpečností provozu bezpilotních systémů

Cena od 2.500 Kč bez DPH

Zastupování klienta při veškeré komunikaci s Úřadem pro civilní letectví ČR ve věcech správních řízení k získání povolení k létání letadla bez pilota, anebo povolení k provozovaní leteckých prací UAS. Tato služba zajistí rychlejší získání potřebných povolení bez nutnosti znát procesní schémata a postupy ÚCL.

UAA-sluzby-zastupovani-na-UCL-ikona-1.pn

Cena od 5.000 Kč bez DPH | Doba dodání 1 měsíc

Vytvoření části B (provoz letadel) a F (bezpečnostní postupy) provozní příručky UAS pro letecké práce jako příloh k žádosti o evidenci UA, pilotů UA a vydání Povolení k létání letadla bez pilota nebo k žádosti o Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu od Úřadu pro civilní letectví ČR. 

Cena od 5.000 Kč bez DPH za jednoho pilota | Délka trvání 16 hodin

Předmětem kurzu je především důkladná příprava na teoretické a praktické zkoušky Úřadu pro civilní letectví ČR za účelem získání Povolení k létání letadla bez pilota. Součástí kurzu je i zpřístupnění více než 1000 cvičných testových otázek v uživatelské sekci webu UAA.

Cena od 19.000 Kč bez DPH | Přibližná délka procesu 3 měsíce

Kompletní zajištění legalizace komerčního provozu UAS včetně přípravy pilotů, povinné dokumentace a zplnomocněného zastupování na ÚCL. Výsledkem je povolení k létání jednoho či více dronů a povolení k provozování leteckých prací UAS od Úřadu pro civilní letectví ČR.

SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK PRO KOMERČNÍ PROVOZ DRONŮ
UAA-LP-UAS-letecke-prace-na-klic-ikona-1
UAA-sluzby-priprava-na-zkousky-UCL-home-
UAA-sluzby-priprava-provozni-prirucky-UA

Kurz pro zájemce o bezpečné zvládnutí pilotáže malého dronu. Účastník se seznámí také s legislativou, s bezpečnostními postupy i s automatickými letovými režimy dronu. Výcvik zahrnuje zvládnutí předletové přípravy, základních režimů letu a typických postupů při snímkování a natáčení videa. 

Cena od 3.500 Kč bez DPH | Délka výcviku 4 hodiny

Výcvik pro absolventy našich základních kurzů, anebo pro piloty se zkušeností v oboru UAS, kteří hodlají své pilotní dovednosti a návyky posunout na vyšší úroveň. Výcvik je zaměřen především na práci s těžšími multikoptérami nebo s bezpilotními letouny, provoz v CTR/TMA/ATZ a komunikaci s ATC.

Cena 28.000 Kč bez DPH | Délka výcviku 16 hodin

Přeškolení na libovolný typ UAS nebo specializovaný senzor dle požadavků klienta s důrazem na zmírnění specifických rizik, koordinaci vícečlené posádky, obsluhy pasivních i aktivních bezpečnostích systémů (záchranné padáky, záložní řídící jednotky, odpovídače SSR, ADS-B atd.).

Cena od 10.000 Kč bez DPH | Délka výcviku 8 až 16 hodin

Kurz je určen zájemcům z řad laické veřejnosti, kteří mají zájem proniknout do oboru bezpilotního letectví a získat podněty pro další samostudium. Poskytne účastníkům základní přehled o problematice bezpilotního letectví v ČR, o dostupných technologiích, možnostech uplatnění a aktuální legislativě. 

Cena od 3.500 Kč bez DPH | Délka kurzu 5 hodin

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí problematice bezpilotního letectví věnovat profesionálně, nebo mají ambice proniknout do oboru UAS na nejvyšší možné úrovni a získat komplexní informace ze všech úzce souvisejících oblastí bezpilotního, všeobecného i obchodního letectví.

Cena 32.000 Kč bez DPH | Délka kurzu 40 hodin

 
PRAKTICKÝ PILOTNÍ VÝCVIK A TEORIE UAS NA VŠECH ÚROVNÍCH NÁROČNOSTI
UAA-sluzby-zakladni-teoreticky-kurz-UAS-
 
SPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ KURZY A WORKSHOPY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM UAS
UAA-sluzby-kurz-legislativa-UAS-ikona.pn

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

Celodenní kurz je určen pro všechny, kdo potřebují detailně proniknout do problematiky legislativy a regulace provozu bezpilotních systémů v ČR. Kromě relevantních paragrafů zákona o civilním letectví je brán zřetel hlavně na aplikovatelné předpisy řady L a je podrobně analyzován Doplněk X předpisu L2.

UAA-sluzby-letecka-radiokomunikace-a-pos

Tento workshop je určen pro ty zájemce, kteří hodlají provozovat bezpilotní letadlo v řízených vzdušných prostorech nebo v blízkosti neřízených letišť a lety UA potřebují koordinovat se službami ATC, AFIS nebo se službou poskytování informací známému provozu pomocí letecké radiostanice nebo telefonicky.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-rozdeleni-vzdusneho-prostoru-

Cena od 4.500 Kč bez DPH | Délka trvání 4 hodiny

Kurz, během kterého se účastníci detailně seznámí se všemi třídami prostorů a typy objektů ve vzdušném prostoru ČR a s jejich vlastnostmi. Objem výuky odpovídá požadavkům na teoretické znalosti pro klasické pilotní kvalifikace, nicméně při výkladu je navíc brán zřetel na regulaci provozu UAS.

UAA-sluzby-kurz-lidska-vykonnost-a-omeze

Účastníci kurzu se seznámí s fyziologickými a psychologickými aspekty profesionálního provozu UAS včetně stresových faktorů, vlivu meteorologických podmínek a charakteru letové lokality a dále s optickými i psychologickými iluzemi a klamy, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost provozu.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-kurz-letecka-meteorologie-UAS

Kurz letecké meteorologie s přihlédnutím ke specifikům provozu UAS. Účastníci se dozví vše o relevantních prvcích počasí a jejich přírodních a fyzikálních souvislostech a projevech a o vlivu na UAS a naučí se správné vyhodnocovat předpovědní modely a zprávy METAR/TAF.

Cena od 6.000 Kč bez DPH | Délka trvání 8 hodin

UAA-sluzby-workshop-UAS-fotogrammetrie-i

Celodenní workshop využití bezpilotních prostředků pro měřické aplikace pod vedením předního odborníka v ČR na UAS fotogrammetrii. Součástí kurzu je kromě vysvětlení základních pojmů a principů také představení vhodného HW a SW, plánování letu pro efektivní sběr dat a základy jejich zpracování.

Cena 10.000 Kč bez DPH | Délka kurzu 8 hodin

 

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ PROVOZU BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ

UAA-sluzby-specific-operation-risk-asses

Nabízíme odborné posouzení rizik konkrétních letových scénářů, zamýšlených druhů leteckých prací nebo podnikatelských plánů. Komplexní proces zahrnuje identifikaci a návrhy na zmírnění  rizik dle metodiky JARUS a na základě existujících zkušeností z provozu UAS.

Cena od 2.000 Kč bez DPH

UAA-sluzby-zimni-skoleni-UAS-ikona.png

Pro všechny naše klienty i pro širokou veřejnost pořádáme tradiční zimní školení tak, jak je to obvyklé ve všeobecném letectví. Účastník získá informace o změnách ve vzdušném prostoru ČR, v leteckých předpisech, o změnách v regulaci provozu UAS a o technických novinkách v oboru.

Zdarma | Délka školení 3 hodiny

 
KONTAKT

Unmanned Aviation Academy

Palackého třída 2943/134a, 612 00 Brno

Tel.: +420 602 332 711

E-mail: info@uaa.cz

Powered by:

JAMCOPTERS s.r.o.

IČO: 06420184

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Unmanned Aviation Academy, Tomáš Tichý © 2020 – 2021 | Web site photo credit: Tomáš Tichý | Zásady ochrany osobních údajů | Sitemap