PŘÍPRAVA DOKUMENTU CONOPS

UAA-Unmanned-Aviation-Academy-Concept-of

Cena:

od 6.000 Kč

     Doba dodání:

1 měsíc

     Úroveň:

---

     Kapacita kurzu:

---

     Certifikát:

---

Na míru provozovatele UAS vytvoříme základní dokument pro provoz bezpilotních prostředků v kategorii SPECIFIC dle evropského nařízení 2019/947. ConOps je Úřadem pro civilní letectví vyžadován pro všechny náročnější provozní scénáře UAS, které již nelze kvůli rizikům zařadit do kategorie OPEN.

CO JE TO CONOPS?


ConOps (Concept of Operations) je dokument popisující provozní postupy organizace a popis systémů, které bude tato organizace používat. CONOPS se používá ke komunikaci kvantitativních a kvalitativních charakteristik systému a provozních postupů všem zúčastněným stranám. Jádrem ConOps je kromě popisu subjektu provozovatele a rozdělení zodpovědnosti v organizaci především bezpečnostní politika, postupy pro výcvik personálu, detailní popis používaných systémů a prostředků s důrazem na jejich bezpečnostní funkce a standardní a nouzové postupy.

K ČEMU JE TO DOBRÉ?


Pro stávající provozovatelé leteckých prací UAS dle národního regulačního rámce, kteří již používají Provozní příručku UAS pro letecké práce schválenou Úřadem pro civilní letectví, můžeme tento  dokument přizpůsobit a dopracovat tak, aby vyhovoval novým evropským požadavkům na ConOps. Tento vypracovaný dokument spolu s dalšími přílohami umožňuje organizaci žádat ÚCL o Oprávnění k provozu, jehož meze povolení mohou jít vysoko nad rámec provozu v kategorii OPEN (lety v hustě osídlené prostoru, v noci, v ochranných pásmech, ve větších výškách než 120 metrů AGL atd.).

CONOPS OBSAHUJE:

 

 • přehled organizace

 • návrh a výroba UAS

 • výcvik personálu zapojeného do provozu

 • údržba UAS

 • postupy spolupráce ve vícečlenné posádce

 • druhy provozu

 • standardní provozní postupy

 • nouzové postupy

 • hlášení událostí

 • výcvik dálkově řídící posádky

 • detailní popis jednotlivých UAS

Cena: od 6.000 Kč bez DPH.

 

Pro poskytnutí detailních informací o přípravě ConOps včetně cenové nabídky pro různé typy UAS nás prosím kontaktujte telefonicky, mailem, anebo odesláním nezávazné objednávky pod následujícím odkazem.