Home / Služby / Bezpečnost provozu UAS / Odborné posuzování rizik provozu UAS (SORA)

ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ RIZIK PROVOZU UAS (SORA)

UAA-Specific-Operation-Risk-Assessment-S

Cena:

od 2.000 Kč

     Doba dodání:

5 pracovních dní

     Úroveň:

---

     Kapacita kurzu:

---

     Certifikát:

UAA SORA Certificate

Nabízíme odborné posouzení rizik konkrétních letových scénářů, zamýšlených druhů leteckých prací nebo podnikatelských plánů. Komplexní proces zahrnuje identifikaci a návrhy na zmírnění rizik dle metodiky JARUS a na základě existujících zkušeností z provozu UAS.

KOMU TÍM PROSPĚJEME?

Základní vyhodnocení rizik by měl již nyní před vzletem provádět každý zodpovědný pilot dronu. V jisté podobě je již dnes povinné při žádostech o provoz UAS nad rámec standardně udělených provozních omezení na ÚCL (provoz v hustě osídlených oblastech, v ochranných pásmech, v zakázaných, omezených nebo nebezpečných prostorech nebo v noci). Specific Operations Risk Assessment (SORA) je však metoda důsledného řízení rizik provozu UAS, která je užitečná nejen pro samotné piloty, ale i pro firemní management nebo pro pojišťovací segment. V konečném důsledku jsme všichni beneficienty, protože SORA výrazně zvyšuje bezpečnost pozemního provozu (Ground Risk Model) i bezpečnost ve vzdušném prostoru (Air Risk Model) a posiluje tak důvěru v celý obor bezpilotního letectví.

SORA JE BUDOUCNOST

Mnohé společnosti již nyní při spolupráci s poskytovatelem leteckých služeb UAS tento Risk Assessment v jisté formě vyžadují. Ovšem základním předpokladem provozu UAS dle nového evropského regulačního rámce v kategorii Specific bude právě i vyhodnocení rizik dle metodiky JARUS. V mnoha případech bude SORA (provedená samotným provozovatelem UAS) nahrazovat provozní povolení UAS od ÚCL.

CO OBSAHUJE SORA OD UAA?

Na základě krátkého dotazníku vyplněného klientem a po nezbytném doplnění informací prostředníctvím telefonního hovoru, osobního setkání nebo telekonference vypracujeme rozsáhlou analýzu obsahující možná rizika letové činnosti z hlediska jejich pravděpodobnosti a závažnosti důsledků s přihlédnutím na stávající bezpečnostní opatření. V závislosti na míře přijatelnosti těchto rizik pro ně navrhneme doplňující zmírňující opatření, případně doporučíme další postup. V našem Risk Assessmentu jsou obsažena kritéria uživatelská (míra kompetence letové posádky: zkušenost, rozlétanost, pilotní kvalifikace, zdravotní způsobilost a osobnostní charakteristiky), technická (kategorie UAS, hmotnostní kategorie, vzletová hmotnost, typ a stav UAS, certifikace, robustnost datalinku, aktivní a pasivní bezpečnostní prvky, dlouhodobá míra spolehlivosti), lokální (charakter lokality a místa vzletu/přistání, nadmořská výška, pozemní provoz, HOP, ochranná pásma), letová (typ mise, parametry letového plánu, omezení ve vzdušném prostoru) a meteorologická.

Výsledkem je kromě samotného vyhodnocení (výčet a výpočet míry rizika s ohledem na výše zmíněná kritéria) i soubor doporučení pro zmírnění případných nepřijatelných rizik. Dokument SORA dodáváme v českém nebo v anglickém jazyce.

Cena: od 2.000 Kč bez DPH.

V případě zájmu o jednorázovou analýzu SORA, o dlouhodobou spolupráci v oblasti vyhodnocováni rizik, anebo v případě zájmu o školení SORA nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím nezávazné objednávky pod následujícím odkazem, anebo nás kontaktujte telefonicky na níže uvedeném čísle.