• Tomáš Tichý

Změny v organizaci vzdušného prostoru ČR v roce 2021

Ke dni 25. února 2021 dochází ke změnám v uspořádání vzdušného prostoru ČR, při této příležitosti vydal ŘLP s.p. novou ICAO mapu ČR se zapracováním těchto změn a s identickým datem účinnosti. Přinášíme vám přehled těchto změn.

Změna volacích znaků služeb ATC


Již od 28. 1. 2021 jsou změněny volací znaky stanovišť přibližovací služby řízení (APP) na stanovištích Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Došlo ke sladění volacích znaků s fyzickým místem poskytování těchto služeb – to již bylo dříve přesunuto z jednotlivých letišť do střediska ŘLP IATCC v Jenči u Prahy. Nově mají tedy služby APP v TMA těchto letišť identické volací znaky PRAHA RADAR. Frekvenční kanály těchto služeb se nijak nemění. Zároveň došlo ke změně volacího znaku letištní služby řízení (TWR) na letišti Karlovy Vary z KARLOVY VARY VĚŽ na VARY VĚŽ.


Nové volací znaky:

  • TMA Brno: PRAHA RADAR

  • TMA Ostrava: PRAHA RADAR

  • TMA Karlovy Vary: PRAHA RADAR

  • CTR Karlovy Vary: VARY VĚŽ


Změna vertikálních hranic MCTR/MTMA


Kvůli změně vyjadřování výšky spodních hranic vojenských TMA u letišť Čáslav, Pardubice a Náměšť z AGL na AMSL tak, jak k tomu došlo před několika lety i u civilních TMA, byly nově stanoveny jejich vertikální rozsahy. Nově tedy neplatí, že pod vojenskými TMA musí nutně procházet celý prostor třídy G od GND do 1000 ft AGL – nad některými vyššími kopci může MTMA začínat níže než 1000 ft AGL. Současně s touto změnou došlo k úpravě vertikálních hranic MCTR Náměšť (GND – 3000 ft AMSL).Zřízení a úprava prostorů TRA a TSA


Došlo ke změně vertikálních hranic prostorů TRA a TSA (konkrétně TRA10, TRA17, TRA18, TRA73, TRA74, TRA78, TRA79 a TSA22), které byly buď vynuceny zmíněnou změnou vertikálního rozsahu MTMA Náměšť a Pardubice, přizpůsobením přibližovacího prostoru letiště České Budějovice (LKCS) kvůli možnosti provádění IFR letů (TRA74, TRA78, TRA79). Také došlo k drobným úpravám horizontálních hranic TSA22 v souvislosti se změnou TRA78.Dále byly zřízeny dočasně rezervované prostory TRA90, TRA91 a TRA92 v souvislosti s provozem vojenských bezpilotních letadel na letišti Prostějov (LKPJ) a s přesunem těchto letadel do výcvikových prostorů Libavá a Březina. Spodní hranice těchto TRA je ve výšce 5000 ft AMSL, běžného civilního provozu UAS se tedy případná omezení příliš dotýkat nebudou.

Free Route Airspace


Čistě pro úplnost zde ještě uvádíme zavedení vzdušného prostoru volných tratí Free Route Airspace (FRACZECH), které v návaznosti na evropské letecké regulace v některých případech mění pravidla letu v CTA Praha mezi FL95 a FL660 mimo TMA Praha.


Pozor na chyby v novém vydání mapy ICAO


Mapa ICAO ČR 1:500 000 účinná k 25 FEB 2021 chybně nezobrazuje MCTR Náměšť. Ruční oprava mapy bude publikována v kapitole GEN 3.2 v rámci změny AIP AMDT 391/21 s účinností od 25 MAR 2021. Aplikace AisView/DronView však MCTR Náměšť zobrazuje správně.


Takto vypadá oprava aktuální mapy ICAO se zakresleným MCTR Náměšť:

Dále je v mapě chybně uveden údaj o spodní hranici MTMA I Čáslav (2000 AGL), která je ve skutečnosti ve výšce 2000 ft AMSL.


Obě tyto chyby mohou uvést v omyl i provozovatele a piloty UAS, kteří se tak mohou dostat do konfliktu s předpisy a pravidly létání.Použité zkratky:


AGL – Above Ground Level (výška nad povrchem země)

AIP – Aeronautical Information Publication (Letecká informační příručka)

AMDT – Amendment (změny v AIP)

AMSL – Above Mean Sea Level (výška vztažená ke střední hladině moře)

APP – Approach Control Services Centre (stanoviště poskytování přibližovací služby řízení)

ATC – Air Traffic Control (stanoviště řízení letového provozu)

CTA – Control Area (řízená oblast)

CTR – Control Zone (řízený okrsek civilního letiště)

FEB – February (únor)

FL – Flight Level (letová hladina)

FT – Feet, foot (stopa, stopy, jednotka výšky)

GEN – General (všeobecné informace AIP)

GND – Ground (označení povrchu země)

IATCC – Integrated Air Traffic Control Centre (Integrované středisko řízení letového provozu)

ICAO – International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

MAR – March (březen)

MCTR – Military Control Zone (řízený okrsek vojenského letiště)

MTMA – Military Terminal Manoeuvring Area (koncová řízená oblast vojenského letiště)

ŘLP – Státní podnik Řízení letové provozu

TMA – Terminal Manoeuvring Area (koncová řízená oblast)

TRA – Temporary Reserved Area (dočasně rezervovaný prostor)

TSA – Temporary Segregated Area (dočasně vyhrazený prostor)

TWR – Tower (Věž, stanoviště poskytování letištní služby řízení)

UAS – Unmanned Aircraft System (bezpilotní letecký systém)