• Tomáš Tichý

Provoz UAS v řízených prostorech a v ATZ, část I.

Text rozdělený na tři části vyčerpávajícím způsobem pojednává o problematice řízených letů bezpilotních letadel (dronů) nebo o letech koordinovaných službou poskytovanou v ATZ.


POZOR NA LETIŠTĚ A HELIPORTY


Na rozdíl od rekreačně-sportovních pilotů dronů, kteří si mohou svoji letovou lokalitu vybrat tak, aby jejich let byl po organizační a legislativní stránce co nejméně komplikovaný, profesionální provozovatelé UAS takový luxus nemají. Klientem vybraná letová lokalita je tak téměř vždy zatížena množstvím rizik a legislativních omezení. Vzhledem k tomu, že zatím ve většině případů provozujeme pouze necertifikovanou bezpilotní leteckou techniku, většina těchto rizik a omezení se vztahuje k pozemním objektům a k pozemnímu provozu. Pokud tedy provozovatel nebo pilot tato pozemní rizika dostatečně zmírní a případně pro takový let získá výjimku pro provoz nad rámec standardně udělených provozních omezení od ÚCL (let v HOP, zvláště chráněném území, v ochranných pásmech pozemních komunikací, inženýrských sítí atd.), zbývá se vypořádat s dodržením bezpečnosti ve vzdušném prostoru a s důsledky ustanovení 7 Doplňku X předpisu L2. Důkladný rozbor legislativy a regulačního rámce pro provoz UAS je předmětem kurzu UAA s názvem Legislativa UAS v ČR a ve členských zemích EASA.