• Tomáš Tichý

Legislativa a bezpečnost provozu UAS v noci

Článek o problematice nočních letů bezpilotních letadel ve vzdušném prostoru České republiky z hlediska legislativních omezení a s ohledem na dodržení přijatelné míry bezpečnosti.Velmi častým tématem k diskusi mezi piloty nebo provozovateli dronů je létání v noci. Někteří piloti jsou přesvědčeni, že létat s dronem v noci se za žádných okolností nesmí a kamenovali by kteréhokoli opovážlivce, jiní zase o podobných omezeních nikdy neslyšeli a jejich noční letové zážitky jsou poetické jak z pera Saint-Exupéryho. Slovy klasika by se chtělo říct, že toto téma je opředeno řadou mýtů, domněnek a polopravd. Pojďme je tedy uvést na pravou míru, protože neznalost problematiky může vést k zásadnímu konfliktu s leteckými předpisy se všemi právními důsledky. Legislativě a regulaci provozu UAS se detailně věnuje kurz Unmanned Aviation Academy Legislativa provozu UAS v ČR a členských zemích EASA.


Vzhledem k tomu, že v Doplňku X předpisu L2 – tedy v základním právním předpisu regulujícím provoz bezpilotních systémů v ČR – není žádná zvláštní úprava nebo výjimka pro noční lety, lze noč