Home / Služby / Specializované kurzy / Legislativa provozu UAS v ČR a členských zemích EASA

LEGISLATIVA UAS V ČR A ČLENSKÝCH ZEMÍCH EASA 

UAA-DJI-M800-provoz-UAS-v-noci-3

Cena:

od 6.000 Kč

     Délka kurzu:

8 hodin

     Úroveň:

beginner to expert

     Kapacita kurzu:

maximálně 10 osob

     Certifikát:

bez certifikátu

Celodenní kurz je určen pro všechny, kdo potřebují detailně proniknout do problematiky legislativy a regulace provozu bezpilotních systémů v ČR. Kromě důkladného rozboru nařízení (EU) 2019/947 je brán zřetel na relevantní paragrafy zákona o civilním letectví a aplikovatelné předpisy řady L.

KDO MUSÍ ZNÁT PARAGRAFY?


Častými účastníky tohoto kurzu jsou manažeři společností, které zvažují využití bezpilotních prostředků v oboru svého podnikání nebo úředníci státní správy a místní zastupitelé. Výklad může být přizpůsoben i pro stávající uživatele UAS, kteří potřebují aktualizovat své znalosti s ohledem na změny související s nařízením Komise (EU) 2019/947 a svoje aktivity převést do nového evropského regulačního rámce.

V době přechodu na evropský regulační rámec budou v rámci výkladu akcentovány dopady implementace této regulace do českého právního řádu a budou podrobně vysvětleny všechny důsledky týkající se provozovatelů UAS a samotných pilotů a všechny důežité změny oproti pravidlům před 31. prosincem 2020. Kdo se v těchto paragrafech nejlépe vyzná? Naši lektoři. Piloty dronů ale neznalost neomlouvá.

OSTATNÍ LEGISLATIVA


Do výkladu jsou zahrnuty i všechny ostatní právní normy, kterých se provoz UAS týká, tedy především příslušné paragrafy zákona o ochraně osobních údajů, zákona o ochraně přírody a krajiny, občanského zákoníku, živnostenského a obchodního zákoníku.

Cena: od 6.000 Kč bez DPH.

Místo konání: školicí středisko UAA Brno.

V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí.