Home / Služby / Splnění zákonných evropských podmínek pro provoz UAS / Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2

KURZ PRO ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI KATEGORIE OPEN/A2

UAA-priprava-na-zkousky-UCL.jpg

Cena:

8.000 Kč

     Délka kurzu:

8 hodin

     Úroveň:

advanced

     Kapacita kurzu:

4 osoby

     Certifikát:

OPEN Theory Certificate

Teoretický kurz je koncipován jako komplexní příprava na zvládnutí testů Úřadu pro civilní letectví k získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro provoz v podkategorii A2 kategorie OPEN dle požadavků evropského nařízení 2019/947. Zkoušky samotné se konají v sídle ÚCL a díky našemu kurzu na ně budete dokonale připraveni.

KURZ JE VSTUPENKOU K PROFESIONÁLNÍMU PROVOZU UAS

Předpokladem k získání tohoto pokročilého osvědčení je předchozí registrace pilota a složení online teoretické zkoušky Úřadu pro civilní letectví pro kategorii OPEN (A1, A3). Tento krok můžete zvládnout i díky osobní nebo online konzultaci s našimi experty nebo díky základnímu kurzu, který se problematice evropské regulace UAS a registrace pilotů věnuje podrobněji. Podkategorie A2 se týká provozu dronů s hmotností do 2 kg nebo dronů označených štítkem třídy C2 v blízkosti nezapojených osob v hustě osídlených oblastech. Provoz v podkategorii A2 již může být častěji využit profesionálními uživateli bezpilotní letecké techniky, proto je celý proces získání způsobilosti od ÚCL náročnější.

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT PRO ÚCL

Dle požadavků ÚCL je obsahem kurzu především problematika bezpečnosti letů v hustě osídleném prostoru. Důkladně je tedy řešena meteorologie, provádění letů bezpilotních letadel a technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi. Mimo tato témata získají účastníci kurzu další informace nad rámec požadavků ÚCL. Absolventi od nás obdrží certifikát o absolvování teorie pro kategorii OPEN s podkategoriemi A1, A2 a A3, který slouží jako deklarace o samostudiu a výcviku pro ÚCL. Absolventi kurzu jsou 100% připraveni jak na online test pro podkategorie A1 a A3, tak i pro prezenční teoretický test ÚCL pro získání způsobilosti pilota v podkategorii A2.

OBSAH KURZU:

 

  • Evropská legislativa provozu UAS

  • Uspořádání vzdušného prostoru ČR

  • Aplikace AisView a mapa ICAO

  • Telefonická koordinace s ATC

  • Letecká meteorologie pro UAS

  • Standardní provozní postupy

  • Nouzové postupy v hustě osídleném prostoru

  • Opatření ke zmírnění rizik na zemi

  • Rozbor testových otázek podkategorie A1 a A3

  • Příprava na testy ÚCL pro podkategorii A2

Cena: 8.000 Kč bez DPH.

Místo konání: školicí středisko UAA Brno.

V případě nevhodnosti vypsaného termínu nebo místa konání nás prosím kontaktujte pro sjednání individuálního kurzu dle Vašich možností či preferencí.